რეკლამა

სომხურენოვანი ქართული რადიო გთავაზობთ რეკლამის განთავსებას ორ ენაზე, სომხურად და ქართულად. აღსანიშნავია, რომ ერთი და იგივე აუდიტორიისათვის თქვენი რეკლამა ორჯერ უფრო ხშირად გავა, ვიდრე მხოლოდ ერთ ენაზე.
აუდიტორია მოიცავს 400 000 მოქალაქით დასახლებულ ქალაქებს და სოფლებს, სადაც მხოლოდ ქართულ ენაზე ტრანსლირებული რეკლამა ენობრივი ბარიერის გამო ვერ აღწევს მომხმარებლამდე.

გამოიყენეთ უნიკალური შანსი, გააცნოთ თქვენი ბიზნესი აზერბაიჯანულენოვან მოქალაქეებს

ტ: 595 425 425