ქართული ენის შესწავლა

რადიოს ერთ-ერთი მთავარი პროექტია ქართული ენის შესწავლა. პროექტი ხორციელდება 2016 წლიდან

საათში ერთხელ გადის 2 წუთიანი გაკვეთილი