ტრეინინგი 2016

ტრეინინგი – რადიო ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია

საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობის” ფარგლებში თბილისში დაიწყო 4 თვიანი პროექტი რადიო ჟურნალისტიკა და მასობრივ კომუნიკაციაში. პროექტი ხორციელდება საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და რადიო VRASTANFM-ის  ორგანიზებით

კურსის განმავლობაში მონაწილეები ისწავლიან:

– აუდიოს ჩაწერის საწყისებს;
– აუდიო მონტაჟის საფუძვლებს;
– ტექსტის წერას რადიო სიუჟეტისთვის;
– აუდიო სიუჟეტის მომზადებას;
– ამბის აუდიო თხრობის საფუძვლებს;

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC