რეკლამა

მოგესალმებით!

არ გაუშვათ შანსი თქვენი პროდუქციის რეკლამის 300 000-იან რეგიონში, სადაც ძირითადად სომხური ესმით.

რადიო VRASTANFM, გთავაზობთ რეკლამას როგორც  სომხურად, ისე ქართულად

დაგვიკავშირდით: 570 10 30 50, 595 425  425